CONTACT

IKIGAI KI KOMUNIKACIJE

Ulica grada Vukovara 271
10000 Zagreb
E-mail: ivana@ikigai.hr
Tel: +385 (91) 1598 883